!
!
privacy
Privacy

Wij respecteren uw privacy. Uiteraard hebben wij uw gegevens nodig om de bestelling te kunnen verwerken. "Van Kaas tot Z" zal deze gegevens nooit doorspelen aan derden. Heeft u aangegeven gebruik te willen maken van onze nieuwsbrief en aanbiedingen dan zullen wij u deze niet meer dan gemiddeld 1 keer per maand toezenden.

De website van "van Kaas tot Z" is voor iedereen toegankelijk en kan anoniem bezocht worden. Gegevens van u en uw computer worden niet geregistreerd d.m.v. cookies of andere middelen tenzij u daar toestemming voor geeft.

U kunt uw gegevens bewaren voor een volgende keer dat u onze winkel bezoekt. Deze gegevens worden bewaard op uw eigen computer en zijn niet te achterhalen door "van Kaas tot Z" of anderen. Zodra u voor de 2e keer onze winkel bezoekt wordt er automatisch toestemming gevraagd om uw eigen gegevens op te halen.

Indien u per e-mail correspondeert met "van Kaas tot Z" worden naam en e-mailadres in beginsel slechts gebruikt ter beantwoording van de vraag of opmerking. Na beantwoording van de e-mail worden de gegevens vernietigd. 

Van Kaas tot Z verstrekt de tot u herleidbare gegevens dus niet aan derden, tenzij wij daar wettelijk toe verplicht zijn. Uw gegevens zijn door u bij ons altijd opvraagbaar. Wij respecteren de Wet bescherming Persoonsgegevens.